TRAINING

‘IEDEREEN KAN HARD LOPEN EN HAAST HEBBEN,
MAAR STILSTAAN IS DE KUNST.’

Vanuit Binnenwerk Reflectie verzorg ik verschillende door het SKJ geaccrediteerde trainingen:

De training professionele standaard voor de jeugd- en gezinsprofessional bestaat uit een basistraining en een verdiepingstraining.

Daarnaast verzorg ik maatwerktrainingen. Indien gewenst, kunnen daar ook accreditatiepunten voor worden aangevraagd.

Voorbeelden van uitgevoerde maatwerktrainingen zijn:

  • Maatwerktrainingen met de thema’s tuchtrecht, beroepscode, ethiek, reflectie en professionele autonomie.
  • Maatwerktrainingen m.b.t. reflectie: van reflectie voor deelnemers van intervisiegroepen tot verdiepingstrainingen voor intervisiebegeleiders.  Mogelijke thema’s: professioneel leiderschap, ethische reflectie, parallelle processen, werken met polariteiten en het gebruik van NLP.

Binnenwerk Reflectie verzorgt trainingen op het gebied van professionalisering van de Jeugd- en gezinsprofessional, professionele autonomie, reflectie en beroepsethiek.

Interesse? Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.


@