SUPERVISIE EN INTERVISIE

‘WAT JE DOOR REFLECTIE LEERT,
KOMT VAN BINNENUIT.’

Supervisie
Supervisie is een methodische begeleidingsvorm voor mensen die met mensen werken. Binnen een supervisietraject staan de leervragen of leerdoelen die de supervisant heeft centraal. Door het bespreken van werkervaringen sta je stil bij het eigen functioneren in de beroepsuitoefening.
Door te reflecteren (letterlijk: terugkijken, spiegelen, weerkaatsen) analyseer je of jouw handelen effectief is.

Het eigen denken, voelen en handelen onderzoeken we binnen supervisie om te ontdekken welke belemmeringen je ervaart binnen de beroepsuitoefening.

Supervisie geeft inzicht in persoonlijk functioneren. Een supervisietraject bestaat uit 10 tot 15 gesprekken. Binnen een supervisietraject vraag ik een actieve voorbereiding van de deelnemer in de vorm van een reflectieverslag en een inbreng.

Intervisie
Intervisie is een werkvorm voor blijvende professionele ontwikkeling.
Een intervisiegroep bestaat uit 4 tot 8 vakgenoten die met enige regelmaat bij elkaar komen. In intervisie wordt volgens een gezamenlijk bepaalde methode gewerkt aan doelen als zelfreflectie, professionalisering, kennisdeling en/of zelfsturing.

Binnenwerk biedt intervisietraining en begeleide intervisie aan. Er zijn verschillende mogelijkheden bespreekbaar afhankelijk van de wens van de (te vormen) intervisiegroep. De inrichting van de intervisie kan ook afhangen van de werkgever.


@