FILOSOFIE

‘ALS JE ALTIJD HETZELFDE DOET,
KRIJG JE ALTIJD HETZELFDE TERUG.’

Bij supervisie en andere vormen van reflectie gaan we op zoek naar belemmerende overtuigingen en patronen. Wat jij daarbij wilt leren is leidend. Dat geeft ruimte en mogelijkheden om te besluiten tot een ‘reset’. Dat bepaal je zelf.

Leren en ontwikkelen
Wat je door reflectie leert, komt van binnenuit.
Blijven leren en ontwikkelen is goed voor werkgevers en werknemers. Reflectie is daartoe een krachtig middel. Elk traject bevestigt dat het leren van eigen ervaringen leidt tot ontwikkeling en groei.
In mijn ervaringen binnen de jeugdhulpverlening heb ik geleerd dat reflectie op eigen handelen het meest leerrendement geeft. Wat je door reflectie leert, komt van binnenuit.
Binnen de hulpverlening – maar ook in andere mensgerichte beroepen – ben jijzelf als mens het belangrijkste instrument. Het is de persoon zelf die de meest bepalende factor voor vooruitgang is. Supervisie en intervisie zijn er op gericht je hier toe in staat te stellen door te reflecteren.

Overtuigingen
Als je altijd hetzelfde doet, krijg je altijd hetzelfde terug.
Bij supervisie en intervisie gaan we op zoek naar belemmerende overtuigingen en patronen. Wat jij daarbij wilt leren is leidend. Dat geeft ruimte en mogelijkheden om te besluiten tot een ‘reset’. Dat bepaal je zelf.

Stilstaan
Wat gebeurt er nu?
Bij Binnenwerk Reflectie gaan we op zoek naar: ‘Wat gebeurt er nu precies?’ Wanneer duidelijk is wat er precies gebeurt, vloeit daar bijna als vanzelf uit voort wat je te doen hebt. Een oplossing kun je pas vinden als het probleem helder is.

Ruimte
In een traject is het belangrijk om ruimte te creëren.
Ruimte om jezelf te onderzoeken. Ruimte om uit te proberen. Ruimte om jezelf als instrument beter te leren gebruiken. Ruimte om jezelf te zijn en van jezelf te leren. Waar het eerst vol was met belemmeringen, maak je ruimte voor een andere benadering.

Uit de comfortzone
Leren schuurt altijd een beetje.
Omdat het gemak van alledag even op de kop moet om te onderzoeken wat je doet en waarom je dat doet. Dat kost energie en het brengt worstelingen teweeg. Wat probeer je te ontwijken? Als je dat helder hebt biedt het vrijheid en ruimte om te doen wat je wilt en wat bij je past.

Kracht
APK voor de psyche.
Binnen mensgerichte beroepen is het belangrijk om jezelf als instrument zo goed mogelijk te gebruiken en onderhouden door middel van het leren hanteren van je eigen (gedrags)patronen. Ik beschouw zelfonderzoek tegelijkertijd als een onderhoudsbeurt voor de psyche. Zeker binnen mensgerichte beroepen is zelfonderzoek middels reflectie noodzakelijk onderhoud. Methodisch zelfonderzoek zorgt ervoor dat je vanuit je kracht en je kwaliteiten kunt werken, wat ook de psyche ten goede komt, zodat veranderend handelen en welbevinden elkaar versterken


@